Ổ Cắm Phích Cắm Himel

mỗi trang
Ổ cắm nối di động 3P 125A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 3P 125A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha 2P+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,465,000 đ1,832,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 4P 125A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 4P 125A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,641,000 đ2,052,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 5P 125A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 5P 125A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,728,000 đ2,161,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 3P 63A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 3P 63A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha 2P+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

691,000 đ864,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 4P 63A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 4P 63A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

708,000 đ886,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 5P 63A IP67 -20%

Ổ cắm nối di động 5P 63A IP67

Ổ cắm nối công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

717,000 đ897,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối Di Động 5P 16A IP44 -20%

Ổ Cắm Nối Di Động 5P 16A IP44

Ổ cắm nối Himel là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Tên thường gọi của ổ cắm nối di động hoặc ổ cắm di động là Connector. Ổ cắm nối loại không kín nước 4P 16A Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Cấp bảo vệ: IP44 Vị trí kết nối: 6H

110,000 đ138,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối Di Động 4P 16A IP44 -20%

Ổ Cắm Nối Di Động 4P 16A IP44

Ổ cắm nối Himel là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Tên thường gọi của ổ cắm nối di động hoặc ổ cắm di động là Connector. Ổ cắm nối loại không kín nước 4P 16A Dùng cho điện 3 pha, 3P+N Cấp bảo vệ: IP44 Vị trí kết nối: 6H

110,000 đ138,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 3P 32A IP44 -20%

Ổ cắm nối di động 3P 32A IP44

Ổ cắm nối công nghiệp 32A Ổ cắm nối loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

119,000 đ149,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 4P 32A IP44 -20%

Ổ cắm nối di động 4P 32A IP44

Ổ cắm nối công nghiệp 32A Ổ cắm nối loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

136,000 đ171,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối di động 5P 32A IP44 -20%

Ổ cắm nối di động 5P 32A IP44

Ổ cắm nối công nghiệp 32A Ổ cắm nối loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

189,000 đ237,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối 2 Ngã 3P 16A IP44

Ổ Cắm Nối 2 Ngã 3P 16A IP44

Ổ cắm nối 2 ngã Himel là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Ổ cắm nối loại không kín nước 3P 16A Dùng cho điện 1 pha (1P + N + E) Cấp bảo vệ: IP44 Vị trí kết nối: 6H

336,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối 3 Ngã 3P 16A IP44

Ổ Cắm Nối 3 Ngã 3P 16A IP44

Ổ cắm nối 3 ngã Himel là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Ổ cắm nối loại không kín nước 3P 16A Dùng cho điện 1 pha (1P + N + E) Cấp bảo vệ: IP44 Vị trí kết nối: 6H

400,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối Di Động 3P 16A IP44 -20%

Ổ Cắm Nối Di Động 3P 16A IP44

Ổ cắm nối Himel là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Tên thường gọi của ổ cắm nối di động hoặc ổ cắm di động là Connector. Ổ cắm nối loại không kín nước 3P 16A Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Cấp bảo vệ: IP44 Vị trí kết nối: 6H

110,000 đ138,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 5P 32A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 5P 32A IP44

Ổcắm công nghiệp 32A Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

161,000 đ215,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 4P 32A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 4P 32A IP44

Ổcắm công nghiệp 32A Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

153,000 đ204,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 3P 32A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 3P 32A IP44

Ổcắm công nghiệp 32A Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

136,500 đ182,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 5P 16A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 5P 16A IP44

Ổcắm công nghiệp 16A Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

136,500 đ182,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 4P 16A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 4P 16A IP44

Ổcắm công nghiệp 3P+E 16A IP44 Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+E Lắp đặt trong tủ điện tạm Vị trí kết nối 6H

128,250 đ171,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 3P 16A IP44 -25%

Ổ cắm công nghiệp 3P 16A IP44

Ổcắm công nghiệp 16A Ổ cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

103,500 đ138,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 5P 32A IP44 -20%

Phích cắm công nghiệp 5P 32A IP44

Phích cắm công nghiệp 32A Phích cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

128,000 đ160,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 4P 32A IP44 -20%

Phích cắm công nghiệp 4P 32A IP44

Phích cắm công nghiệp 32A Phích cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

110,000 đ138,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 3P 32A IP44 -20%

Phích cắm công nghiệp 3P 32A IP44

Phích cắm công nghiệp 32A Phích cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 1 pha, 2P+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

101,000 đ127,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 5P 16A IP44 -20%

Phích cắm công nghiệp 5P 16A IP44

Phích cắm công nghiệp 16A Phích cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N+E Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

84,000 đ105,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 4P 16A IP44 -20%

Phích cắm công nghiệp 4P 16A IP44

Phích cắm công nghiệp 16A Phích cắm loại không kín nước IP44 Dùng cho điện 3 pha, 3P+N Lắp đặt trong nhà Vị trí kết nối 6H

75,000 đ94,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 125A IP67 -20%

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 125A IP67

Phích cắm công nghiệp 125A Phích cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha,3P+N+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,553,000 đ1,942,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 3P+N 125A IP67 -20%

Phích cắm công nghiệp 3P+N 125A IP67

Phích cắm công nghiệp 125A Phích cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha,3P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,377,000 đ1,722,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67 -20%

Phích cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67

Phích cắm công nghiệp 125A Phích cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,113,000 đ1,392,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67 -20%

Phích cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67

Phích cắm công nghiệp 63A Phích cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha, 2P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

585,000 đ732,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 63A IP67 -20%

Phích cắm công nghiệp 3P+N+E 63A IP67

Phích cắm công nghiệp 63A Phích cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha,3P+N+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

629,000 đ787,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 3P+N+E 125A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 3P+N+E 125A IP67

Ổcắm công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,951,500 đ2,602,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 3P+N 125A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 3P+N 125A IP67

Ổcắm công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,869,000 đ2,492,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 2P+E 125A IP67

Ổcắm công nghiệp 125A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha 2P+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

1,786,500 đ2,382,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 2P+E 63A IP67

Ổcắm công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 1 pha 2P+E Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

582,000 đ776,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 3P+N 63A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 3P+N 63A IP67

Ổcắm công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha 3P+N Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

606,750 đ809,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp 5P 63A IP67 -25%

Ổ cắm công nghiệp 5P 63A IP67

Ổcắm công nghiệp 63A Ổ cắm loại kín nước IP67 Dùng cho điện 3 pha Lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt Vị trí kết nối 6H

631,500 đ842,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PKD

PKD - 0938 77 10 90

Ms. Oanh

Ms. Oanh - 091 558 1179

Ms. Tâm

Ms. Tâm - 091 595 1090

Mr Đại

Mr Đại - 0914 77 1090

Hotline

Hotline - 0938 77 1090

Sản Phẩm Chủ Lực

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 16
  • Hôm nay 671
  • Hôm qua 1,700
  • Trong tuần 2,371
  • Trong tháng 40,114
  • Tổng cộng 1,026,788

Top

   (0)