Biến Dòng VS

Biến Dòng VS

mỗi trang
Biến Dòng Đo Lường 2000/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 2000/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 2000/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 1600/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 1600/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 1600/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 1200/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 1200/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 1200/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 1000/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 1000/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 1000/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 800/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 800/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 800/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 600/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 600/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 600/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 500/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 500/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 500/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 400/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 400/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 400/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 300/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 300/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 300/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 250/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 250/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 250/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 200/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 200/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 200/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 150/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 150/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 150/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 100/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 100/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 100/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi
Biến Dòng Đo Lường 50/5A Call

Biến Dòng Đo Lường 50/5A

Biến Dòng Đo Lường MCT 50/5A Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 Chống va đập, chống cháy Khả năng chịu dòng ngắn mạch Ith = 60 In Điện áp cao nhất Um = 0.72KV

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PKD

PKD - 0849 77 10 90

Ms Oanh

Ms Oanh - 091 558 1179

Mr Hùng

Mr Hùng - 0849 77 1090

Sản Phẩm Chủ Lực

Thống kê

  • Đang online 33
  • Hôm nay 1,568
  • Hôm qua 1,785
  • Trong tuần 1,568
  • Trong tháng 3,353
  • Tổng cộng 1,803,820

Top

   (0)