ATS Socomec

mỗi trang
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 3200A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 3200A

ATS Socomec 3P 3200A Socomec ATys 3S 3200A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay. Bộ chuyển nguồn tự động 3P 3200A Socomec thương hiệu Pháp. Sản phẩm đi kèm với Bộ điều khiển ATS có thể dùng loại C20 chính hãng Socomec hoặc Quý khách hàng tự thiết kế và sử dụng 3 relay trung gian và 2 timer 60s.

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2500A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2500A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2500A. SKU: 9523 3250 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x2500A ATS Socomec 3P 2500A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2500A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2000A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2000A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2000A. SKU: 9523 3200 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x2000A ATS Socomec 3P 2000A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1600A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1600A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1600A. SKU: 9523 3160 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1600A ATS Socomec 3P 1600A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1600A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1250A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1250A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1250A. SKU: 9523 3120 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1250A ATS Socomec 3P 1250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1250A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1000A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1000A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1000A. SKU: 9523 3100 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1000A ATS Socomec 3P 1000A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1000A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 800A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 800A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 800A. SKU: 9523 3080 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x800A ATS Socomec 3P 800A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 800A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 630A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 630A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 630A. SKU: 9523 3063 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x630A ATS Socomec 3P 630A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 630A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 400A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 400A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 400A. SKU: 9523 3040 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x400A ATS Socomec 3P 400A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 400A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 250A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 250A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A. SKU: 9523 3025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x250A ATS Socomec 3P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 250A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 160A Call

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 160A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 160A. SKU: 9523 3016 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x160A ATS Socomec 3P 160A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 160A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 3200A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 3200A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 3200A. SKU: 9523 4320 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x3200A ATS Socomec 4P 3200A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 3200A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2500A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2500A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2500A. SKU: 9523 4250 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x2500A ATS Socomec 4P 2500A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2000A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2000A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2000A. SKU: 9523 4200 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x2000A ATS Socomec 4P 2000A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2000A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1600A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1600A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1600A. SKU: 9523 4160 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1600A ATS Socomec 4P 1600A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1600A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1250A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1250A. SKU: 9523 4120 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1250A ATS Socomec 4P 1250A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1250A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1000A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1000A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1000A. SKU: 9523 4100 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1000A ATS Socomec 4P 1000A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1000A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 800A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 800A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 800A. SKU: 9523 4080 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x800A ATS Socomec 4P 800A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 800A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 630A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 630A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 630A. SKU: 9523 4063 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x630A ATS Socomec 4P 630A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 630A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 400A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 400A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 400A. SKU: 9523 4040 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x400A ATS Socomec 4P 400A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 400A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 250A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 250A. SKU: 9523 4025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x250A ATS Socomec 4P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 250A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 160A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 160A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 160A. SKU: 9523 4016 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x160A ATS Socomec 4P 160A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 160A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 125A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 125A

ATS Socomec 4P 125A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 125A Socomec ATyS 4P 125A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay. Bộ chuyển nguồn tự động 4P 125A Socomec thương hiệu Pháp. Sản phẩm đi kèm với Bộ điều khiển ATS có thể dùng loại C20 chính hãng Socomec hoặc Quý khách hàng tự thiết kế sử dụng 3 relay trung gian và 2 timer 60s.

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 100A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 100A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 100A. SKU: 9503 4010 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x100A ATS Socomec 4P 100A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 100A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 80A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 80A

Bộ chuyển nguồn tự động Socomec ATS 4P 80A. SKU: 9503 4008 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x80A ATS Socomec 4P 80A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 80A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 63A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 63A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 63A. SKU: 9503 4006 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x63A ATS Socomec 4P 63A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 63A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 40A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 40A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 40A. SKU: 9503 4004 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x40A ATS Socomec 4P 40A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 40A

Vui lòng gọi
Bộ Chuyển Nguồn ATS 3P 250A Call

Bộ Chuyển Nguồn ATS 3P 250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A. SKU: 9523 3025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS 3X250A ATS Socomec 3P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 250A

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PKD

PKD - 0938 77 10 90

Ms Oanh

Ms Oanh - 091 558 1179

Mr Hùng

Mr Hùng - 0849 77 1090

Sản Phẩm Chủ Lực

Thống kê

  • Đang online 22
  • Hôm nay 1,154
  • Hôm qua 1,654
  • Trong tuần 6,104
  • Trong tháng 34,648
  • Tổng cộng 1,261,574

Top

   (0)