Hổ trợ trực tuyến

Ms. Oanh

Ms. Oanh - 091 558 1179

Sản Phẩm Chủ Lực

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 34
  • Hôm nay 88
  • Hôm qua 222
  • Trong tuần 310
  • Trong tháng 5,707
  • Tổng cộng 48,870

Ổ Cắm Công Nghiệp

mỗi trang
Ổ Cắm Nối Bals 63A 4P IP67

Ổ Cắm Nối Bals 63A 4P IP67

Ổ cắm nối Bals là dạng ổ cắm nối công nghiệp đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm nối công nghiệp Bals có các dòng 63A 3P IP67, 63A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm nối công nghiệp là ổ cắm nối 3 pha. Ổ cắm nối 3P 63A IP67, ổ cắm nối 4P 63A IP67, ổ cắm nối 5P 63A IP67 Connector 63A 3P IP67, connector 63A 4P IP67, connector 63A 5P IP67

884,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Bals 63A 4P IP67

Phích Cắm Bals 63A 4P IP67

Phích cắm Bals là dạng phích cắm công nghiệp đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Bals có các dòng 63A 3P IP67, 63A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là phích cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 63A IP67, Phích cắm 4P 63A IP67,Phích cắm 5P 63A IP67 Plug 63A 3P IP67, Plug 63A 4P IP67, Plug 63A 5P IP67

845,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Bals 16A 5P IP67

Phích Cắm Bals 16A 5P IP67

Phích cắm Bals là dạng phích cắm công nghiệp đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Bals có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là phích cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

246,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Bals 16A 4P IP67

Phích Cắm Bals 16A 4P IP67

Phích cắm Bals là dạng phích cắm công nghiệp đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Bals có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là phích cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

223,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Bals 16A 3P IP67

Phích Cắm Bals 16A 3P IP67

Phích cắm Bals là dạng phích cắm công nghiệp đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Bals có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là phích cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

183,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 63A 5P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 63A 5P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 63A 4P IP67, 63A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 4P 63A IP67, ổ cắm 5P 63A IP67 Socket 63A 4P IP67, Socket 63A 5P IP67

1,249,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 63A 4P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 63A 4P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 63A 4P IP67, 63A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 4P 63A IP67, ổ cắm 5P 63A IP67 Socket 63A 4P IP67, Socket 63A 5P IP67

1,249,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 3P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 3P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 17A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 16A IP67, ổ cắm 4P 16A IP67, ổ cắm 5P 16A IP67 Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 5P IP67

307,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 4P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 4P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 17A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 16A IP67, ổ cắm 4P 16A IP67, ổ cắm 5P 16A IP67 Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 5P IP67

346,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 5P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 16A 5P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 17A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 16A IP67, ổ cắm 4P 16A IP67, ổ cắm 5P 16A IP67 Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 4P IP67, Socket 16A 5P IP67

408,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 3P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 3P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 32A 3P IP67, 32A 4P IP67, 32A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 32A IP67, ổ cắm 4P 32A IP67, ổ cắm 5P 32A IP67 Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 5P IP67

438,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 4P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 4P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 32A 3P IP67, 32A 4P IP67, 32A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 32A IP67, ổ cắm 4P 32A IP67, ổ cắm 5P 32A IP67 Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 5P IP67

438,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 5P IP67

Ổ Cắm Gắn Nổi Mennekes 32A 5P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 32A 3P IP67, 32A 4P IP67, 32A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 32A IP67, ổ cắm 4P 32A IP67, ổ cắm 5P 32A IP67 Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 5P IP67

520,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Gắn Nôi Mennekes 32A 5P IP67

Ổ Cắm Gắn Nôi Mennekes 32A 5P IP67

Ổ cắm Mennekes là dạng ổ cắm gắn nổi đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 32A 3P IP67, 32A 4P IP67, 32A 5P IP67 đều là ổ cắm loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm công nghiệp là ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3P 32A IP67, ổ cắm 4P 32A IP67, ổ cắm 5P 32A IP67 Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 4P IP67, Socket 32A 5P IP67

4,514,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Công Nghiệp IP67 Call

Phích Cắm Công Nghiệp IP67

Phích cắm Bals là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm di động Bals có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Socket 16A 3P IP67, socket 16A 4P IP67, socket 16A 5P IP67

Vui lòng gọi
Ổ Cắm Schuko Bals Call

Ổ Cắm Schuko Bals

Ổ cắm nối Bals là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP67. Ổ cắm di động Bals có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của ổ cắm nối hoặc ổ cắm di động là Connector. Connector 16A 3P IP67, Connector 16A 4P IP67, Connector 16A 5P IP67

Vui lòng gọi
Phích Cắm Mennekes 125A 5P IP67

Phích Cắm Mennekes 125A 5P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 125A 4P IP67, 125A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 4P 125A IP67, Phích cắm 5P 125A IP67 Plug 125A 4P IP67, Plug 125A 5P IP67

4,514,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 125A 4P IP67

Phích Cắm Mennekes 125A 4P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 125A 4P IP67, 125A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 4P 125A IP67, Phích cắm 5P 125A IP67 Plug 125A 4P IP67, Plug 125A 5P IP67

4,292,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 63A 5P IP67

Phích Cắm Mennekes 63A 5P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 63A 4P IP67, 63A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 4P 63A IP67, Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

1,639,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 63A 4P IP67

Phích Cắm Mennekes 63A 4P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 63A 4P IP67, 63A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 4P 63A IP67, Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

1,522,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 5P IP67

Phích Cắm Mennekes 32A 5P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

536,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 4P IP67

Phích Cắm Mennekes 32A 4P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

377,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 3P IP67

Phích Cắm Mennekes 32A 3P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

356,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 5P IP67

Phích Cắm Mennekes 16A 5P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

324,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 4P IP67

Phích Cắm Mennekes 16A 4P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

292,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 3P IP67

Phích Cắm Mennekes 16A 3P IP67

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP67. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP67, 16A 4P IP67, 16A 5P IP67 đều là ổ cắm nối loại kín nước IP67. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP67, Phích cắm 4P 16A IP67,Phích cắm 5P 16A IP67 Plug 16A 3P IP67, Plug 16A 4P IP67, Plug 16A 5P IP67

239,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 63A 3P IP44

Phích Cắm Mennekes 63A 3P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là phích cắm loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha hoặc phích cắm di động. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

1,123,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 63A 4P IP44

Phích Cắm Mennekes 63A 4P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là phích cắm loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha hoặc phích cắm di động. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

1,157,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 63A 5P IP44

Phích Cắm Mennekes 63A 5P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm công nghiệp Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là phích cắm loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha hoặc phích cắm di động. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

1,193,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 3P IP44

Phích Cắm Mennekes 32A 3P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

177,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 4P IP44

Phích Cắm Mennekes 32A 4P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

212,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 32A 5P IP44

Phích Cắm Mennekes 32A 5P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

265,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 5P IP44

Phích Cắm Mennekes 16A 5P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

167,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 4P IP44

Phích Cắm Mennekes 16A 4P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

148,000 đ
MUA NGAY
Phích Cắm Mennekes 16A 3P IP44

Phích Cắm Mennekes 16A 3P IP44

Phích cắm Mennekes là dạng phích cắm di động đạt tiêu chuẩn IP44. Phích cắm Mennekes có các dòng 16A 3P IP44, 16A 4P IP44, 16A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của phích cắm công nghiệp là phích cắm 3 pha. Phích cắm 3P 16A IP44, Phích cắm 4P 16A IP44,Phích cắm 5P 16A IP44 Plug 16A 3P IP44, Plug 16A 4P IP44, Plug 16A 5P IP44

123,000 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Nối Mennekes 32A 5P IP44

Ổ Cắm Nối Mennekes 32A 5P IP44

Ổ cắm nối Mennekes là dạng ổ cắm nối di động đạt tiêu chuẩn IP44. Ổ cắm di động Mennekes có các dòng 32A 3P IP44, 32A 4P IP44, 32A 5P IP44 đều là ổ cắm nối loại không kín nước IP44. Tên thường gọi của ổ cắm nối hoặc ổ cắm di động là Connector. Connector 32A 3P IP44, Connector 32A 4P IP44, Connector 32A 5P IP44

268,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)