ATS Socomec

mỗi trang
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 3200A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 3200A

ATS Socomec 3P 3200A Socomec ATys 3S 630A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay. Bộ chuyển nguồn tự động 3P 3200A Socomec thương hiệu Pháp. Sản phẩm đi kèm với Bộ điều khiển ATS có thể dùng loại C20 chính hãng Socomec hoặc Quý khách hàng tự thiết kế và sử dụng 3 relay trung gian và 2 timer 60s.

130,150,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2500A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2500A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2500A. SKU: 9523 3250 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x2500A ATS Socomec 3P 2500A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2500A

100,035,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2000A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 2000A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 2000A. SKU: 9523 3200 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x2000A ATS Socomec 3P 2000A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A

100,035,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1600A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1600A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1600A. SKU: 9523 3160 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1600A ATS Socomec 3P 1600A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1600A

74,670,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1250A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1250A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1250A. SKU: 9523 3120 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1250A ATS Socomec 3P 1250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1250A

59,774,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1000A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 1000A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 1000A. SKU: 9523 3100 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x1000A ATS Socomec 3P 1000A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1000A

49,628,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 800A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 800A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 800A. SKU: 9523 3080 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x800A ATS Socomec 3P 800A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 800A

44,935,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 630A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 630A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 630A. SKU: 9523 3063 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x630A ATS Socomec 3P 630A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 630A

31,844,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 400A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 400A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 400A. SKU: 9523 3040 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x400A ATS Socomec 3P 400A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 400A

25,460,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 250A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 250A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A. SKU: 9523 3025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x250A ATS Socomec 3P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 250A

19,076,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 160A

Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS 3P 160A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 160A. SKU: 9523 3016 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 3x160A ATS Socomec 3P 160A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 160A

15,105,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 3200A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 3200A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 3200A. SKU: 9523 4320 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x3200A ATS Socomec 4P 3200A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 3200A

147,660,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2500A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2500A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2500A. SKU: 9523 4250 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x2500A ATS Socomec 4P 2500A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A

121,560,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2000A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 2000A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 2000A. SKU: 9523 4200 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x2000A ATS Socomec 4P 2000A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2000A

115,120,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1600A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1600A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1600A. SKU: 9523 4160 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1600A ATS Socomec 4P 1600A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1600A

79,400,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1250A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1250A. SKU: 9523 4120 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1250A ATS Socomec 4P 1250A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1250A

65,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1000A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 1000A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 1000A. SKU: 9523 4100 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x1000A ATS Socomec 4P 1000A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1000A

56,520,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 800A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 800A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 800A. SKU: 9523 4080 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x800A ATS Socomec 4P 800A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 800A

51,680,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 630A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 630A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 630A. SKU: 9523 4063 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x630A ATS Socomec 4P 630A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 630A

34,460,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 400A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 400A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 400A. SKU: 9523 4040 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x400A ATS Socomec 4P 400A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 400A

28,240,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 250A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 250A. SKU: 9523 4025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x250A ATS Socomec 4P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 250A

20,200,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 160A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 160A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 160A. SKU: 9523 4016 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x160A ATS Socomec 4P 160A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 160A

16,400,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 125A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 125A

ATS Socomec 4P 125A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 125A Socomec ATyS 4P 125A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay. Bộ chuyển nguồn tự động 4P 125A Socomec thương hiệu Pháp. Sản phẩm đi kèm với Bộ điều khiển ATS có thể dùng loại C20 chính hãng Socomec hoặc Quý khách hàng tự thiết kế sử dụng 3 relay trung gian và 2 timer 60s.

8,600,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 100A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 100A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 100A. SKU: 9503 4010 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x100A ATS Socomec 4P 100A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 100A

7,800,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 80A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 80A

Bộ chuyển nguồn tự động Socomec ATS 4P 80A. SKU: 9503 4008 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x80A ATS Socomec 4P 80A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 80A

7,280,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 63A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 63A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 63A. SKU: 9503 4006 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x63A ATS Socomec 4P 63A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 63A

6,860,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 40A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 4P 40A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 4P 40A. SKU: 9503 4004 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS S 4x40A ATS Socomec 4P 40A Bộ chuyển nguồn tự động 4P 40A

6,452,000 đ
MUA NGAY
Bộ Chuyển Nguồn ATS 3P 250A

Bộ Chuyển Nguồn ATS 3P 250A

Bộ chuyển nguồn tự động và bằng tay ATS 3P 250A. SKU: 9523 3025 Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2). ATyS 3X250A ATS Socomec 3P 250A Bộ chuyển nguồn tự động 3P 250A

20,080,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Ms. Oanh

Ms. Oanh - 091 558 1179

24/7

24/7 - 0938 77 10 90

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0938 77 1090

Ms. Bảo Tâm

Ms. Bảo Tâm - 091 595 1090

Sản Phẩm Chủ Lực

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 37
  • Hôm nay 367
  • Hôm qua 813
  • Trong tuần 2,093
  • Trong tháng 10,320
  • Tổng cộng 359,411

Top

   (0)